+ 420 603 265 405 info@ivacom.cz
cs

Video prezentace firmy

Systém kvality

Systém kvality

IVACOM spol. s r.o. je certifikovaným QMS již od roku 2003 (podle normy ČSN EN ISO 9001).

Zavedený systém managementu jakosti (dle ČSN EN ISO 9001) chceme i nadále rozvíjet. Snažíme se dosáhnout toho, že se společnost IVACOM stane vyhledávaným obchodním partnerem a žádaným dodavatelem prací v oboru vnitřních úklidových činností, včetně prodeje a servisu úklidové a čistící techniky. Našim cílem je vytvořit pocit jistoty jak pro zákazníka, tak i pro každého pracovníka naší společnosti.

IVACOM spol. s r.o. uplatňuje principy účinného zavádění a neustálého zvyšování efektivnosti systému managementu jakosti, včetně zdokonalování řízení všech procesů v celé společnosti. Vedení firmy IVACOM je zodpovědné za jakost výrobků i služeb a vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržení a rozvoj systému managementu jakosti.

Naši zaměstnanci jsou vedeni a motivování k tomu, aby kvalitně a profesionálně odváděli svěřené pracovní úkoly. Plnění předem sjednaných termínů, spolehlivost a diskrétnost jsou jedněmi z hlavních zásad, které pracovníci společnosti IVACOM dodržují.

Služby a produkty, které nabízíme za rozumné ceny, svou vysokou úrovní plní nebo jsou schopny předčit požadavky a potřeby všech zákazníků.

S předními výrobci úklidové techniky a čistících nebo dezinfekčních prostředků rozvíjíme aktivní spolupráci. Klademe důraz na objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.

Vedení společnosti IVACOM poskytuje účinnou pomoc při vzdělávání, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli zcela způsobilí plnit veškeré požadavky stanovené politiky jakosti.

Zajímá Vás pro koho pracujeme? Napište si o referenční list.

Upozornění