+ 420 603 265 405 info@ivacom.cz
cs

Video prezentace firmy

Informace o souladu s GDPR

Společnosti skupiny MWD Group, a.s. (dále jen „MWD Group, a.s.“) zpracovávají osobní údaje v souladu s aktuálně platnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů – tj. zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“).

Informace pro zaměstnance jsou dostupné zejména na personálním oddělení koncernu MWD Group, a.s. a na našem Compliance oddělení. Informace pro smluvní partnery / dodavatele jsou dostupné zejména na webu www.mwdgroup.cz a dále v dokumentech předaných v souvislosti s příslušným obchodním vztahem.

Nastavení cookies

Zajímá Vás pro koho pracujeme? Napište si o referenční list.

Upozornění